Γνωρίστε τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου

Τα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου είναι στην ουσία αναβαθμισμένα στο σχεδιασμό κοινά κουφώματα, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν πιο ψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε σύγκριση με τα πρώτα.

Το  κοινό αλουμίνιο αν και θεωρείται ανθεκτικό υλικό, δεν φημίζεται ιδιαίτερα για τις  φυσικές του θερμομωνοτικές ιδιότητες.

Αυτό καθίσταται εφικτό (η αναβάθμιση της θερμομόνωσης) ,  με την ενσωμάτωση των πιο κάτω επιπρόσθετων  χαρακτηριστικών:

-Σύστημα θερμοδιακόπτη

-Χρήση 1 ή 2  ειδικών τζαμιών/υαλοπινάκων με διπλό πάχος για εξοικονόμηση ενέργειας

-Χρήση ενδιάμεσου υλικού με  ψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μεταξύ 2-3.5 (ιδανικές τιμές οι οποίες καθορίζουν εάν ένα υλικό είναι θερμομονωτικό)

Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά ενσωματώνονται  χωρίζοντας το προφίλ των κουφωμάτων σε 2 κομμάτια (1 εσωτερικό και 1 εξωτερικό),  ενώ στο ενδιάμεσο στρώμα τοποθετείται  στρώμα πολυαμιδίου που είναι και το κύριο  χημικό υλικό που δίνει στα ενεργειακά κουφώματα τις ιδιότητες του.  Όπως όλα τα πολυμέρη που χρησιμοποιούνται ευρέως σε τέτοιου τύπου κατασκευές, το πολυαμίδιο διαθέτει μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω ιδιότητες:

-Ψηλά επίπεδα αντοχής σε ακραίες θερμοκρασίες (πολύ ψηλές ή πολύ χαμηλές).

-Ψηλά επίπεδα αντοχής σε εξωτερικές πιέσεις

-Αντοχή σε περίπτωση ανάφλεξης

-Ψηλά επίπεδα αντοχής σε επιθετικές χημικές ουσίες που ενδεχομένως να κατέστρεφαν άλλα υλικά

-Ψηλά επίπεδα προστασίας από την εξωτερική διέλευση οξυγόνου.

-Ψηλά επίπεδα αντίστασης σε λιπαρές  ουσίες όπως π.χ πετρέλαιο

-Άριστες διελεκτρικές ιδιότητες

-Ψηλά επίπεδα ρευστότητας

-Εξαιρετική σχέση κόστους & απόδοσης

Εν ολίγοις είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ποσό καλή είναι η επένδυση σε ενεργειακά κουφώματα λόγω των πολλαπλών ιδιοτήτων που αποκομίζουμε με την αγορά τους. Παράλληλα με τις πιο πάνω ιδιότητες που αφορούν το στρώμα πολυαμνιδίου, η προσθήκη συστήματος θερμοδιακόπτη  εμποδίζει την μεταφορά εξωτερικής θερμότητας ή υγρασίας προς τα μέσα, ούτως ώστε μακροπρόθεσμα να εξοικονομείται ενέργεια και χρήμα αφού δεν θα χρειάζεται αγορά άλλων συσκευών που εκτοξεύουν στα ύψη το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

SHOPPING CART

close

Pin It on Pinterest

Share This