Σύγκριση Κουφωμάτων Αλουμινίου

Κουφώματα Αλουμινίου,Ανοιγόμενα ή Συρόμενα. Τι κερδίζουμε από την μία κατασκευή και τί από την άλλη.Παρακάτω θα εξηγήσουμε κάποιες σημαντικές διαφορές  των κουφωμάτων αυτών,με σκοπό να μπορέσουμε να επιλέξουμε με βάση τις ανάγκες μας. Διαλέγουμε σταθμίζοντας πάντα μεταξύ των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν τις επιλογές μας, που τις περισσότερες φορές είναι μεταξύ του χώρου που δεσμεύουν στο εσωτερικό των οικιών, αλλά και της στεγάνωσης που προσφέρουν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η απόλυτη κατασκευή είναι αυτή που δεν χάνουμε καθόλου από τον εσωτερικό μας χώρο και ταυτόχρονα μας προσφέρει πολύ καλή στεγάνωση.
Όσο αφορά τον παράγοντα της στεγάνωσης υπάρχουν πλέον εργαστηριακά αποτελέσματα που μας επιτρέπουν να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την ικανότητα στεγάνωσης κάθε κουφώματος.

Πριν κάνουμε λεπτομερή αναφορά παρακάτω πρέπει να πούμε εν γένει ότι τα κουφώματα που ανήκουν στην κατηγορία των ανοιγόμενων προσφέρουν καλύτερη στεγάνωση αλλά χάνουμε από τον εσωτερικό μας χώρο, ενώ τα συρόμενα έχουν μικρότερη στεγάνωση αλλά δεν χάνουμε από τον εσωτερικό μας χώρο. Η καλύτερη στεγάνωση των ανοιγόμενων οφείλετε κυρίως στην χρήση ελαστικών σε αντίθεση με τα συρόμενα που χρησιμοποιούν βούρτσες για την στεγάνωση. Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανισθεί μηχανισμοί συρόμενων που μπορούν να υποστηρίξουν την χρήση ελαστικών αντί για βουρτσών αυξάνοντας μ’ αυτό τον τρόπο της στεγάνωση.

Σταθερά
(+) πολύ καλή στεγάνωση
(-) αδυναμία πρόσβασης στον έξω χώρο.

Ανοιγόμενα Μονόφυλλα (Χρήση με μικρές διαστάσεις πλάτους σε σχέση με το ύψος)
(+) αρκετά καλή στεγάνωση.
(+) χρήση μηχανισμού ανάκλισης (προσφέρει δυνατότητα αερισμού του χώρου χωρίς να είναι πλήρως ανοιχτώ το κούφωμα μας).
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου)
(-) απώλεια εσωτερικού χώρου (έτσι ώστε να μπορούν να ανοίγουν).

Ανοιγόμενα Δίφυλλα
(+) αρκετά καλή στεγάνωση (μικρότερη ή ίση με τα μονόφυλλα).
(+) χρήση μηχανισμού ανάκλισης.
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) απώλεια εσωτερικού χώρου (μικρότερη από αυτή των μονόφυλλων).

Απλά Ανακλινόμενα (Μονόφυλλες κατασκευές που το άνω τμήμα τους κλίνει προς τον εσωτερικό χώρο)
(+) αρκετά καλή στεγάνωση (όπως τα μονόφυλλα).
(-) μικρή απώλεια εσωτερικού χώρου.
(-) μικρό άνοιγμα του κουφώματος.

Προβαλόμενα (Μονόφυλλες κατασκευές που το κάτω τμήμα τους προβάλετε προς τον εξωτερικό χώρο)
(+) αρκετά καλή στεγάνωση (σχεδόν όπως τα μονόφυλλα).
(+) καθόλου απώλεια εσωτερικού χώρου.
(-) μικρό άνοιγμα του κουφώματος.

Περιστρεφόμενα
(+) αρκετά καλή στεγάνωση (σχεδόν όπως τα μονόφυλλα).
(-) σχετικά μικρή απώλεια εσωτερικού χώρου.
(-) σχετικά μικρό άνοιγμα.

Πτυσσόμενα
(+) αρκετά καλή στεγάνωση (μικρότερη ή ίση με τα δίφυλλα).
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) απώλεια εσωτερικού χώρου πολύ μικρή όμως σε σχέση με το άνοιγμα που μας προσφέρει.

Ανακλινοσυρόμενα (θυμίζουν αρκετά στις γνωστές μας συρόμενες πόρτες των αυτοκινήτων)
(+) αρκετά καλή στεγάνωση (μικρότερη ή ίση με τα μονόφυλλα).
(-) μικρό άνοιγμα (σχεδόν όσο το μισό του αρχικού ανοίγματος του τοίχου, το άλλο μισό είναι μια σταθερή κατασκευή).
(-) απώλεια εσωτερικού χώρου υπάρχει αλλά είναι αμελητέα μικρότερη των 10cm.

Συρόμενα Μονόφυλλα Εξωτερικά
(+) μηδενική απώλεια εσωτερικού χώρου.
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) πολύ μικρή στεγάνωση.

Συρόμενα Μονόφυλλα Εσωτερικά
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) μικρή απώλεια εσωτερικού χώρου μικρότερη από 13cm ανάλογα την κατασκευή.
(-) πολύ μικρή στεγάνωση.

Συρόμενα Μονόφυλλα Χωνευτά
(+) μηδενική απώλεια εσωτερικού χώρου.
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) πολύ μικρή στεγάνωση καλύτερη όμως από αυτή των εξωτερικών ή εσωτερικών.

Συρόμενα Δίφυλλα Εξωτερικά
(+) μηδενική απώλεια εσωτερικού χώρου.
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) πολύ μικρή στεγάνωση.

Συρόμενα Δίφυλλα Εσωτερικά
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) μικρή απώλεια εσωτερικού χώρου μικρότερη από 13cm ανάλογα την κατασκευή.
(-) πολύ μικρή στεγάνωση.

Συρόμενα Δίφυλλα Χωνευτά
(+) μηδενική απώλεια εσωτερικού χώρου.
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) πολύ μικρή στεγάνωση καλύτερη όμως από αυτή των εξωτερικών ή εσωτερικών.

Επάλληλα παρασυρόμενα (δίφυλλα ή τρίφυλλα) Εξωτερικά
(+) μηδενική απώλεια εσωτερικού χώρου.
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) πολύ μικρή στεγάνωση.


Επάλληλα παρασυρόμενα (δίφυλλα ή τρίφυλλα) Εσωτερικά
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) μικρή απώλεια εσωτερικού χώρου μικρότερη από 13cm ανάλογα την κατασκευή.
(-) πολύ μικρή στεγάνωση.

Επάλληλα παρασυρόμενα (δίφυλλα ή τρίφυλλα) Χωνευτά
(+) μηδενική απώλεια εσωτερικού χώρου.
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν όσο το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) πολύ μικρή στεγάνωση καλύτερη όμως από αυτή των εξωτερικών ή εσωτερικών.

Επάλληλα δίφυλλα
(+) μηδενική απώλεια εσωτερικού χώρου.
(-) μικρό άνοιγμα (το μισό από το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) μικρή στεγάνωση καλύτερη από αυτή των χωνευτών.

Επάλληλα τριφύλλα (χρήση σε μεγάλα ανοίγματα)
(+) μηδενική απώλεια εσωτερικού χώρου.
(-) αρκετά μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν τα 2/3 από το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) μικρή στεγάνωση (μικρότερη ή ίση με αυτή του δίφυλλου επάλληλου).

Επάλληλα τετράφυλλα φιλητά (χρήση σε μεγάλα ανοίγματα)
(+) μηδενική απώλεια εσωτερικού χώρου.
(-) μικρό άνοιγμα (το μισό από το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) μικρή στεγάνωση (μικρότερη ή ίση με αυτή του τρίφυλλου επάλληλου).

Επάλληλα εξάφυλλα φιλητά (χρήση σε πολύ μεγάλα ανοίγματα)
(+) μηδενική απώλεια εσωτερικού χώρου.
(+) μεγάλο άνοιγμα (σχεδόν τα 2/3 από το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) μικρή στεγάνωση (μικρότερη ή ίση με αυτή του τετράφυλλου φιλητού επάλληλου).

Ανασυρόμενα
(+) μηδενική απώλεια εσωτερικού χώρου.
(-) μικρό άνοιγμα (το μισό από το αρχικό άνοιγμα του τοίχου).
(-) μικρή στεγάνωση καλύτερη από αυτή των χωνευτών.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δυνατότητες που σας προσφέρονται. Για την επικοινωνία με την εταιρεία μας, κάντε κλικ εδώ: Επικοινωνία με Elitesystem

SHOPPING CART

close

Pin It on Pinterest

Share This